Пре или при. Грешки

Правописният речник не винаги може да помогне, когато се колебаем как да напишем една дума. Понякога имаме нужда и от други речници. Представките при- и пре- са типичен пример
Определение: Думите, които имат различни значения, но сходен звуков състав, се наричат пароними.

Как да изберем правилната представка: пре- или при-

Най-често глаголите с представка „пре” се използва, за да покажат:
  1. Повторно извършване на действие.
  2. Извършване на действието в по-голяма степен.
  3. Действието разделя обекта на две части.
Най-често глаголи с представка „при” се използват, за да покажат:
  1. Намаляване на разстоянието между два предмета. 
  2. Начало на действие (най-често възвратни глаголи и падежна местоименни форми- „ми”, „ти”, „му”, „й”).
  3. Многократно извършване на действието с прекъсвания.

Глаголи, които често се бъркат

прекачвам се
(от един влак на друг) 
превеждам(от български на английски)
преплувам (Ламанш)
превързвам (рана)
преболявам

предавам (писмо на някого)
преписвам (от Марийка, която е до мен) 
пребягвам (през границата)
премесвам (прекалено меся)
пренасям (през реката)
прековавам (Прековах го повече.)
преспивам 
(Преспивам в хотел.)

пресаждам
(Пресаждам мушкатото от саксията в градината.) 
престроявам 
(Престоявам се на кръстовище)
престъпвам (Нарушавам, преминавам отвъд границите)
претеглям (на кантар) 
прехващам (през кръста)
преяждам (прекалено)
пресяда ми (докато ям)
прикачвам
(едно към друго)
привеждам
(следните примери)
приплувам (доплува до)
привързвам се към
приболява ме
(от време на време)
придавам (значение)
приписвам (качества, особености на)

прибягвам (до тайните запаси)
примесвам (добавям примеси)
допринасям за (свободата)
приковавам (Приковавам снимката към стената. Приковавам вниманието й.)
приспивам
(Приспивам бебето.
Приспивам вниманието му.)

присаждам 
(едно към друго)

пристроявам

(Пристроявам баня до къщата.)

пристъпвам (Едва пристъпвам.
Пристъпвам към...)

притеглям (към себе си)
прихващам (грип)
прияжда ми се
присядам (до моят другар)